Historia parafii

Krótka  historia parafii i kościoła w Zakrzowie


Rok 1327 przyjmuje się jako datę wybudowania  w Zakrzowie przy lokacji wsi pierwszego drewnianego kościoła. Fundatorem kościoła w Zakrzowie za panowania króla Władysława Łokietka w roku 1327 był książę Władysław Oświęcimski, znany z wielkiej pobożności. Jan Długosz podaje w ?Liber Beneficiorum?, że ? w Zakrzowie jest kościół parafialny  pod wezwaniem św. Anny, którego proboszcz posiada w tej wsi pola i łąki na swój użytek?.

Do Parafii w Zakrzowie należały w XV wieku oprócz Zakrzowa wsie królewskie: Stronie, Skawce, Jaroszowice i Witanowice, co notuje Długosz. W 1529 roku Parafia Zakrzów włączona zostaje do Stryszowa. W drugiej połowie XVI wieku kościół zakrzowski zostaje zamieniony na zbór kalwiński. Starania o przywrócenie samodzielnej parafii przy kościele w Zakrzowie napotykają na przeszkody ze strony plebanów stryszowskich. Dopiero w 1897 roku, na usilne prośby Zakrzowian, biskup krakowski przeznacza do Zakrzowa duszpasterza w osobie ks. Franciszka Nowobilskiego. Dnia 30.VII.1907 roku zostaje wydany Dokument Erekcyjny Parafii w Zakrzowie.

Po czterystuletniej przerwie Zakrzów otrzymuje nowego proboszcza, którym jest ks. Wojciecha Parcza. W roku 1909 obejmuje parafię w Zakrzowie ks. Jan Bednarczyk i rzuca myśl budowy nowego kościoła. Dnia 31.VII.1932 roku, dziekan suski ks. Józef Motyka poświęcił  kamień węgielny pod budowę, a 28.VII.1935 roku,biskup sufragan krakowski Stanisław Rospond dokonał konsekracji nowego kościoła.

Do roku 1948 obok obecnego kościoła stał stary modrzewiowy z  wnętrzem bogato polichromowanym, pochodzący z początku XVIII wieku. Kościół ten  w roku 1948 został przeniesiony do Zakopanego- na ?Harendę?, gdzie odrestaurowany jako cenny zabytek stanął obok mauzoleum Jana Kasprowicza.

Stary drewniany Kościół - obecnie w Zakopanem na Harendzie

 

Wnętrze obecnego kościoła wraz z trzema ołtarzami i cudownym obrazem św. Anny jest przeniesione z tego właśnie zabytkowego kościoła. W nowym kościele w roku 2005 zbudowane zostały i poświęcone nowe 25-głosowe organy.

Obecny Kościół z 1935 roku

Obraz św. Anny naszej patronki

 

Organy

Widok od strony wejścia do Kościoła

 

Z A P R A S Z A M Y

 
strona stworzona przez grupę I-PRO